Grundkurs

HT 2012

 


Träffar söndagar kl 12.oo

2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10

 


 

Din Rubrik

Exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Et factum est in tricesimo anno in quarto mense in quinta mensis cum essem in medio captivorum iuxta fluvium Chobar aperti sunt caeli et vidi visiones Dei in quinta mensis ipse est annus quintus transmigrationis regis Ioachin factum est verbum Domini ad Hiezecihel filium Buzi sacerdotem in terra Chaldeorum secus flumen Chobar et facta est super eum ibi manus Domini et vidi et ecce ventus turbinis veniebat ab aquilone et nubes magna et ignis involvens et splendor in circuitu eius et de medio eius quasi species electri id est de medio ignis et ex medio eorum pinnis eorum in quattuor partibus et facies et facies autem bovis a sinistris ipsorum quattuor et facies aquilae ipsorum quattuor et facies eorum et pinnae eorum extentae desuper duae pinnae singulorum iungebantur et duae tegebant corpora eorum et unumquodque coram facie sua ambulabat ubi erat impetus spiritus illuc gradiebantur nec revertebantur cum ambularent et similitudo animalium aspectus eorum quasi carbonum ignis ardentium et quasi aspectus lampadarum haec erat visio discurrens in medio animalium splendor ignis et de igne fulgor egrediens et animalia ibant et revertebantur in similitudinem fulguris coruscantis cumque aspicerem animalia apparuit rota.

Sjunde veckan

Vi lärde in ett nytt hinder -"Platta tunneln" (även kallat "säcken"). Gick väldigt bra :)

Sedan satte vi ihop det med kända hinder.

 

Inkallning:

Förra veckan tränade ni på att vara oförutsägbara när hunden är lös ute på promend. Att ändra riktning osv vid tillfällen då hunden inte ser det. Så småningom märker hunden att ni är "borta", söker upp er och springer till er.

Dessa tillfällen, dvs då hunden springer till er av egen vilja, är superbra att koppla till inkallningsordet (ex namn).

Ta en period där ni kallar in hunden så sällan som det bara är möjligt men där ni ropar hundens namn/inkallningsord vid tillfällen då hunden redan är på väg till er.

På så vis lär ni in den mycket goda vanan att komma till er när ni ropar. Att koppla namnet/inkallningsordet till den egna viljan att följa er/springa till er är bland det säkraste ni kan göra för inkallningens skull.

En sak ni kan göra parallellt är att ladda hundens namn med "positiv energi" genom att ex upprepa det flera gånger i situationer då hunden uppskattar er närhet ordentligt, ex då ni kommer tillbaka efter att ha lämnat hunden. Läs här >>

Sjätte veckan:

 

Övningar denna vecka:

"Här"

Några av er bestämde att ni nu går in för att göra det till en regel.

Andra fortsätter (tillsvidare) att låta det vara kvar under inlärningsfasen.

Någon ville prova någon gång under veckan att göra det till en regel.

 

"Sitt stanna"

Fortsätt med det! Som regel. Om inte annat för att träna på att vara tydliga, säja och "göra" nej

 

 

Lösträning:

Var oförutsägbara i er riktning när ni har hunden lös. Vänd helt om eller lämna vägen/stigen. Hitta gärna platser utan stig att gå på.

Byt riktning (utan att ropa på hunden) vid ett tillfälle då hunden har uppmärksamheten på något annat.

Gör det så mycket/så ofta som krävs för att hunden ska vara tillräckligt uppmärksam på dig och hålla sig tillräckligt nära. Hur mycket som behövs skiljersig från hund till hund. En del hundar kan vi ej göra så med för ofta, då sitter de som frimärken på oss och det är ju inte meningen. Andra hundar behöver vi göra så här med ganska mycket för att de ska hålla tillräcklig kollpå oss.

Femte veckan

Vi introducerade ett nytt agilityhinder - Slalom.

Det är hyffsat lätt att göra hemma på gräsmattan med ex den största modellen av blomm-pinnar eller skidstavar som sticks ned i marken.

Här beskrivs hur vi kan lära in det med "alle-metoden" >>

 

Vi pratade om hur det hade gått med koppelträningen.

Alla som var närvarande sade att hunden förstår själva grejen med att det ändå händer att han/hon drar i kopplet.

I ett sådant läge är det dags att också göra en regel av det.

 

Uppgifter denna vecka:

*Gör en regel av koppelgåendet

Sluta att stanna varje gång hunden drar, säj istället "NEJ" ("Aj", "aaa" , NÄÄÄ" eller vad ni nu säjer). Gör gärna en "stor" grej av det, ex genom att "läsa paragrafter" (se länk i förra veckans veckobrev) eller liknande tills ni känner att hunden känner att ni inte går med på att dras. Om du känner att hunden inte tar dig på allvar vad gäller koppeldragning, fundera på om du själv tar det på allvar. Om/när vi tar oss själva på allvar vad gäller en viss gräns vi har brukar omgivningen få lättare att ta den gränsen på allvar (inte minst hundar verkar fungera på det viset)

 

*Fortsätt med "sitt -stanna" som regel

 

Träna "Här" (gå nära utan koppel)

Om du är säker på att hunden förstår det kan du, om du vill göra det till en regel.

I annat fall kan du köra en vecka till i inlärningsfasen. Försök isf se det som sista veckan i inlärningsfasen (om du nu vill gå vidare och göra en regel av det).

 

 

 

Fjärde veckan

Vi koppeltränade under promenad.

De flesta hundar vill komma framåt då vi är ute och går, vilket ganska ofta leder till att de drar i kopplet.

För att hundarna ska lära sig att gå i kopplet utan att streta/dra så låter vi dem få som de vill (komma framåt) när kopplet är slakt och stannar när kopplet är spänt.

På koppelpromenader ska hunden kunna slappna av, lukta, kissa osv. Hon/han kan gå ut i kopplets längd och behöver inte gå precis vid vår sida, men kopplet ska ej bli så spänt att det drar i vår hand (både för hundens och våran skull då det sliter på kroppen).

Vi lär in det så här >>

Det brukar funka väldigt bra , men det krävs att vi är väldigt konsekventa ett tag.

Efter någon vecka där vi varit konsekventa med detta kommer de flesta hundar dra betydligt mindre. Många fortsätter dock att dra ibland och för dessa kan vi, framöver, behöva skapa regeln "Det är förbjudet att dra i kopplet", men först och främst behöver vi ge dem en bra vana, dvs en vana att röra sig i koppel utan att kopplet blir spänt.

 

Veckans uppgifter:

*Var under denna vecka superkonsekvent med att inte gå ett steg med hunden i koppel om han/hon drar. Stanna om det händer och börja gå så fort kopplet blir slakt igen (vänta inte tills hunden kommit hela vägen tillbaka. "Tajmingen", dvs den milisekunden hunden gör så att kopplet blir slakt är det vi vill förstärka/belöna). Se länken ovan

 

* Träna på "Här", fortfarande inlärningsfasen. Se förra veckan.

   Träna det helst utan koppel. Många korta stunder. Målet är att hunden ska koppla ordet "Här" (eller vad ni nu använder för ord) med handlingen att gå nära sig.

 

"Här" och koppelgående är två skiljda saker:

 

"Här" är ett signalord för att hunden ska gå nära dig när du säjer ordet och tills dess att du ger en slutsignal.

 

Vad gäller koppelgåendet är själva kopplet "signalen" och här lär vi hunden att när kopplet är på så rör han/hon sig hur hon vill i kopplets längd men kopplet ska ej streta/vara spänt.

 

  

 

 

 

 

Tredje veckan

Övningar:

 

Träna på "sitt stanna kvar" som regel (förvänta er att hunden kan det och gör det).

Om hunden reser sig säj och gör "Nej" (Läs teori om detta), börja om.

 

Träna på "Här", dvs att hunden ska gå nära dig. Vi börjar i inlärningsfasen. Lockar och/ eller väntar ut hunden tills han/hon går nära och då belönar vi snabbt.

Vi kan också lägga in de signalordet vi vill ha för det här momentet (ex "Här", "Nära") och gör då det vid tillfällen då hunden redan gör som vi vill.

Längre fram, när hunden redan är 100% säker på ordet, kan vi lägga in det som en uppmaning (dvs innan hunden gör det för att få hunden att göra det), men under inlärningsfasen är det viktigaste att vi försäkrar oss om att hunden ska koppla ordet till handlingen.

Målet är att hunden ska gå nära dig fr.o.m att du uttalar signalordet (ex "Här") tills du säöjer varsågod.

Det är ett bra moment att ha ex när hunden är lös och det kommer andra hundar, barnvagnar, hundrädda människor, trafik eller vad som helt som gör att du behöver ha hunden nära dig.

 

Att gå i koppel utan att dra är en annan sak. Där är själva kopplet signalordet/kommandot.

Först behöver vi lära hunden hur han/hon ska gå när kopplet är på (Se länk >>)

och efter det kan vi lära hunden att det är en regel.

 

Teori:

Fortsättning:

Att sätta regler/ att säja nej >>

Andra veckan

Övning:

 

1. Fortsätt träna på "sitt- stanna -kvar". Gör det succesivt svårare

 

2. Hundmöten.  Vi vill ha en regel som säjer att hunden inte får springa/gå fram till mötande hundar på promenad om vi inte säjer "varsegod".

Denna vecka praktiserar vi att vi säjer "varsågod" VARJE gång hunden tillåts gå fram till en annan hund. På så vis bygger vi en bra grund , en vana hos hunden att det alltid säjs "varsågod" innan hen går fram och hälsar på mötande hund.

Om det blir "fel", dvs att hunden springer fram utan ett "varsågod" så ta bort hunden från den andra hunden så fort som möjligt.

Läs gärna teorin nedan om hundmöten och skriv/ring om något verkar oklart.

 

Lycka till!!

 

Teori:

Allmänt om hundmöten >>

 

 

Första veckan

Övning:

Träna på "Sitt stanna kvar". Försök hitta en lagom svår miljö och övrig utmaning (vad gäller ex avstånd, hur länge ni väntar innan ni går tillbaka osv) för just din hund, just nu. Det ska inte vara för svårt och inte för lätt.

 

Belöna hunden medan hen sitter ned, eftersom det är den handlingen vi här vill förstärka.

En del hundar reser sig precis när vi kommer tillbaka, be hen då att sätta sig innan belöningen kommer. Om vi ger belöningen då hunden redan rest sig så är det den handlingen (att resa sig) som vi förstärker/lär in. Säj alltid ett slutord (förslagsvis "slut") innan hunden reser sig.

 

 

 

Se det, än så länge, som att ni är i en inlärningsfas (även om hunden kan momentet så kan ni alltid öka på svårigheten något vilket blir en slags påbyggnad av inlärningen)

Så länge vi är i inlärningsfasen är det oftast kontraproduktivt att säja "Nej" om hunden skulle resa på sig. Om hunden reser sig, gå till hunden och be hen sätta sig igen (på samma plats, annars kommer en del hundar flytta sig framåt ett litet steg i taget :) )

När hunden är riktigt trygg i att bara sitta och vänta, trots störningar (som vi kommer lägga på), då är det dags att göra det till en regel (om vi vill det)

 

 

Så småningom är tanken att den här övningen ska flyttas över från inlärningsfas till en regel, som lite får representera och symbolisera hur vi också kan sätta andra regler som vi kan behöva i vardagen.

 

Varför denna övning?

 

* Om vi lär in den på hundens nivå för stunden så främjar vi att hunden kan vara med/i sig själv och slappna av vilket är bra för hundens självförtroende

 

* Vi kan använda den för att träna impulskontroll framöver.

 

* Momentet är bra/praktiskt att ha i vardagen

 

 

Teori

Att skilja på aktivitet/gren och vardags-struktur/regler (del 1)>>