Studierum för

Mahdi Alimohammadi


 

Studieperiod 4

Att läsa:

Läs och plugga in RAS (Rasspecifik AvelsStrategi) för din/dina raser

 

Prov:

Ett prov kommer den 20/11 och ska vara inne den 22/11

 

Ny period:

23/11