Studierum för

Mahdi Alimohammadi


 

Studieperiod 6

Att läsa:

Boken

"Genetik på lätt sätt" och "Att ha ett avelsmål"

 

Prov:

Ett mailprov skickas den 3 Januari och ska vara inne den 7 Januari. 

 

Ny period:

8 Januari