Kantarell-sök 2019 


 

Period 1

 

Denna period är uppgiften att få hunden intresserad av svampen.

Det gör vi med korta, enkla övningar där den gemensamma nämnaren är att vi gör en stor sak av och belönar när hunden uppmärksammar svampen.

 

Ex på övningar (variera gärna!)

 

  1. Håll fram en hand med svampen. Så fort hunden sticker dit nosen för att undersöka den så belönar vi. Gör samma sak men att du bara lägger ned svampen på marken framför hunden och belönar när hen sticker dit nosen.

     

  2. Be hunden sitta och stanna kvar. Låtsas att du hittar svampen på marken och blir jätteglad. Ta upp den och ta den till hunden ”titta vad jag hittade”, när hunden sticker dit nosen så belönar vi.

 

 

       3. Be hunden sitta och stanna kvar. Lägg ned svampen en liten bit bort, säj ”varsågod”.

          När hunden går fram till svampen och sticker dit nosen så belönar du.

 

********************************************************************************

Ibland tar det lite tid innan hunden uppmärksammar svampen och då vill vi ofta hjälp hunden på traven genom att använda ett signalord som ex ”sök”. Det är vanligt att hunden börjar titta på oss, dels för att vi har godis och dels för att ”fråga” vad det är vi vill att hen ska göra. Kanske börjar hunden bjuda helt andra beteenden, ex trix som hen lärt sig innan.

Med undantag från övning 3 där vi säjer ”varsågod” är det bäst att vi inte säjer någonting alls i detta skede, att vi istället försöker ha is i magen och vänta ut hunden. Förr eller senare kommer hunden, mer eller mindre medvetet, undersöka svampen och då är vi snabba och belöna.

Alldeles i början är detta väldigt svårt för många av oss och inget blir förstört av att vi hjälper hunden lite.

Men efter den allra första introduceringen till svampen är det bra om vi medvetet går in för att istället vänta ut hunden. Dels för att inlärningen blir mer effektiv när hunden får ta egna intiativ och dels för att vii denna typ av aktivitet vill ha en hund som kan arbeta självständigt.

 

Vi kommer så småningom arbeta separat med självamarkeringen av svamp.

I dessa markeringsövningar har vi stor användning av klickern.

Därför får du i läxa att klicka in hunden om detta inte redan är gjort.

 

En inklickad hund är en hund som assosierar/förknippar klickljudet från en klicker med en belöning.

På denna länk finns en artikel om klickerträning och klickeranvändning. Scrolla ner och läs under rubriken "Steg 1- klicka in hunden"