Hopp över hinder

 

Lydnadsklass 1 (SKK/SBK) Rookieklass (SHK)

 

 Momentet går ut på det viset att du sätter hunden en bit framför ett hinder, promenerar iväg en bit och stannar på andra sidan hindret.

På tävlingsledarens order ska du sedan kommendera "hopp" varav hunden ska springa mot hindret, hoppa över det, springa till dig och sätta sig i fotposition

Steg 1

Locka hunden att hoppa över hinder som är lägre än den egna mankhöjden.

Använd dig gärna av låga staket och liknande som du finner i din omgivning.

Komendera "hopp" samtidigt som hunden hoppar. Visa din glädje/ beröm direkt.

Upprepa 2-4 gånger på raken. Ta en paus som är alltifrån 10 minuter till ett dygn.

Kör några pass till, högst 4 gånger på raken.

 

Steg 2

Lär in sitt-stanna kvar samt inkallning om du inte redan gjort det.

 

Steg 3

Sätt hunden framför hindret med "sitt- stanna kvar". Ställ dig själv en bit ifrån,

 framför hunden, på andra sidan hindret.

Kommendera "hopp". Kanske hoppar hunden över hindret direkt och då är du snabb

 och berömma undertiden (här är klickern bra om hunden är inklickad) och direkt när hunden landar.

Om hunden blir osäker kan du, temporärt även lägga in hunden namn (hit-kommando)

 följt av hopp och upprepa "hopp" när hunden hoppar.

Det är fortfarande bra att här använda sig av långa hinder (ex ett lågt staket) för att

 förhindra att hunden springer runt hindret och fram till dig.

Om hunden ändå gör det visar du bara hunden tillbaka till utgångsläget och provar igen.

 Fungerar det inte efter 3-4 försök så gå tillbaka till steg 1 och träna där några gånger.

Upprepa detta steg 2-4 gånger på raken under några träningspass förlagt på några få dagar.

 

Steg 4

 

Kör 2 vanliga inkallningar utan hinder.

Därefter gör du steg 3 med tillägget att du väntar in att hunden beteer sig som vid inkallning,

 dvs sätter sig på din vänstra sida.

Då kommer ett snabbt "klick"/ beröm.

Försök att ha lite tålamod om hunden blir frågande. Du kan visa in hunden några gånger om hen blir osäker.

 Men prova sedan utan att visa.

När hunden lyckas i minst 4 av 5 gånger med steg 4 är det dags att ta sig vidare till steg 5

 

Steg 5

Träna på kortare hinder, dvs "riktiga" eller riktiga hinder

 

Steg 6

Träna på hinder som är lika höga som hundens mankhöljd (se till att hunden är uppvärmd innan)

 

Steg 7

Träna på hinder som är något högre än hundens mankhöjd

 

LYCKA TILL!

 

 

 

Här ser istället utförandet ut på det viset att du följer med hunden då hunden hoppar.

Du börjar i utgångsposition. Kör fritt följ fram till hindret, kommederar "hopp" och efter hoppet så ska hunden ansluta till dig i fritt följ igen.

Momentet avslutas med en halt.

 

Lär in hoppet sepparat enligt "steg 1" till vänster.

Lär in fritt följ>>

 

Länka ihop det.

 

Om hunden tenderar att hoppa innan du sagt hopp. Förstärk (belöna) bra kontakt innan hopphindret och säj alltid signalordet vid ett tillfälle då hunden fokuserar på dig.

 

För att få bra anslutning direkt efter hoppet kan vi behöva förstärka det, dvs ge ex godis direkt efter hoppandet, en period

 

 

mödmöqmföekf

 

 

fjefjeöfqeöf

 

 

 

 

öwnhflfnlqföHopp öber hinder

 Hopp över hinder

 

Hopp över hinder

 

Hopp över hinder

Hopp över hinder

 

 

 

 

 

 

 

Hopp över hinder

Hopp över hinder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lkwnflknflknfc

 

 

 

cfmö

 

 

                                              Till menyn för inlärning av lydnadsmomenten