Växlingar mellan liggande och sittande

Att kunna sätta sig upp från liggande position och tvärtom ingår i många moment varför det finns anledning att träna på detta separat.

Syftet är dels att stärka hundens säkerhet på signalorden, men också att göra det till en rolig grej så att det går så snabbt som möjligt.

 

Växla mellan sitt och ligg.

Variera övningen så att antalet växlingar mellan sitt och ligg är olika från pass till pass. Ibland säjer vi samma sak två gånger ex "sitt", "sitt"  för att hunden uppmärksamma signalordet och inte göra "den andra saken" så fort vi säjer något.

 

Exempel på kombinationer:

Ibland "sitt", "ligg"

Ibland "sitt", ligg", "ligg"

Ibland bara "sitt"

Ibland bara "ligg"

Ibland "ligg", "sitt"

Ibland "ligg", "sitt", "ligg", "sitt"

Ibland "ligg", "ligg" , Sitt"

Ibland "Sitt", "sitt" , "ligg"

 

Viktigt

Kom ihåg att även då hunden blivit duktig på detta och klarar av flera växlingar så överraska med att ge belöningen direkt efter att hon förljer det första signalordet. Glädjen är det viktigaste, försök att vara steget före och hushålla med den! Det är betydligt lättare att jobba i förebyggande syfte och BEHÅLLA träningsglädjen än att få igång en hund som blivit passiv. Om hunden blivit passiv eller tycker att det är tråkigt att sätta sig eller lägga sig behöver vi börja om med enklare och roligare övningar.

Kom  ihåg att alltid låta glad på rösten då du kommenderar  "sitt" och "ligg", en kravfylld ton leder ofta till att hunden börjar utföra momenten sakta och det vill vi inte i tävligslydnaden. Uttala signalorden med samma energi som om det vore ett beröm. Träningspassen ska alltid vara något glädjefyllt, ett av de absolut roligaste stunderna i hundens vardag.

Kör gärna fartfyllda pass ex genom att leka igång hunden innan. Att kasta boll, godis eller annan belöning i samma sekund hunden följer signalorden brukar främja snabbheten (oftast inte de första gångerna, men sedan när hunden förstått grejen). Om ex en boll kan "fly" och hunden endast får jaga den efter att ha lagt sig ned ordentligt leder det ofta till att hunden lägger sig snabbt för att hinna ikapp bollen. Det här funkar även om bollen ännu inte börjat "fly" om/när hunden är beredd på att den kan hända.

 

 

 

                                                       Till huvudmeny för delmoment

                                                      Till huvudmeny för lydnadsmomenten