Inkallning (tävlingslydnadsmomentet)Utförandet av momentet:

Hunden sitter i utgångsposition. När tävllingsledaren säjer till föraren att lämna hunden går föraren iväg ca 15 meter, stannar, och gör helt om halt. På tävlingsledarens order kallar föraren in hunden som då snabbt springer till föraren och sätter sig i utgångspositionen/ fotpositionen (på förarens vänstra sida).

Detta är en sk. slät inkallning som förekommer i klass 1. Längre upp i klasserna kommer nya utmaningar, ex att hunden ska ställas under inkallnings-sträckan och kallas in på nytt.Steg 1.

Lär först in "sitt" och "stanna". om ni inte gjort det tidigare.

Vad gäller stegringstakt, hur långt du kan gå ifrån din hund och hur länge du kan lämna hunden gäller det att vara uppmärksam på vad just din hund är mogen för i dagsläget.Parallellt med ovanstående kan vi träna på glädje och fart i själva inkallningen, men detta gör vi separat tills dess att hunden är trygg/ säker i att sitta och stanna kvar.

För att få upp farten kan vi ex låta någon hålla hunden medan vi springer iväg och ropar. Vid ett tillfälle då hunden är riktigt motiverad att springa mot oss så släpper hjälppersonen hunden.

Du kan ladda din hunds namn och/eller signalordet ”hit” med positiv energi exempelvis genom att glatt upprepa hundens namn vid tillfällen då hunden är väldigt glad i dig (ex när du kommer hem efter att ha varit borta)Steg 2

När hunden verkligen förstår "sitt" och "stanna kvar" och kan stanna en stund så kan du kedja ihop det med själva inkallningen.Kommandot i tävlingslydnadsmomentet är "*hundens namn* Hit", bara "*hundens namn*" eller bara "hit". Du kan börja med att ropa *namn* och hit, tex " Laban Hit". Så småningom kan du ta bort namnet eller "hit" om du så önskar.En del hundar blir lite frågande i början när vi kallar in dem från ”sitt stanna kvar” eftersom vi vart så noga med att de verkligen ska sitta kvar där. I sådana fall får vi, till en början, busa, tjoa och kanske springa ifrån hunden. Så fort hunden springer mot oss visar vi att vi blir glada.

*Namn* "hit" ska betyda att hunden ska ta sig till dig snabbt och sätta sig på din vänstra sida. För att komma till att det fungerar och att det ska fungera med fart och glädje delar vi upp, även den här biten, i flera steg.

De första passen vi tränar detta så ger vi hunden belöningen på vår vänstra sida/från vänster hand så fort hunden kommer fram till oss (hunden behöver/ska inte vända om ännu utan får belöningen direkt då hon kommer. Så småningom ser vi att hunden spontant väljer att komma in på vänster sida, det är ju där belöningen brukar ges. När vi ser att det händer ca 2 av 3 gånger är det dags för nästa steg:Steg 3

Om du har tränat in fotpositionen sedan tidigare så lägger du till signalordet ”fot”så fort hunden kommer till dig och ger belöningen direkt då hunden satt sig i den positionen.

I annat fall får du träna in ingången steg för steg:

Första steget blir att hunden ska vända (utifrån och in). Vi kan shejpa in det genom att belöna minsta lilla initiativ till ett vändande och så småningom höja belöningskriterierna. Vi kan också visa in hunden i rätt position genom att ha ex en godis i handen och föra den runt (utifrån och in), men bör då vara medveten om att vi förmodligen , längre fram, kommer att få jobba en del med att trappa ned hjälpen/visandet.

Oaavsett om vi låter hunden prova sig fram eller om vi tydligt visar så nöj dig till en början med att hunden vänder om. När hunden gör det i de allra flesta fallen kan vi lägga på sättande. Att lära sig att man ska vända om samtidigt som man ska lära sig att man ska sätta sig direkt efteråt blir ofta för svårt (och därmed motivationsskänkande) för en hund som inne har befäst fotpositionen.

När vi tränat enligt ovan ett tag så provar vi att se vad som händer om vi kallar in utan att locka/visa hunden att vända runt och sätta sig.

Många hundar blir lite ställda då vi tar bort visandet, vänta in hunden lite så hen får tänka, kanske kommer hen att prova att vända efter en liten stund och då visar du förstås mycket glädje och förstärker det (berömmer) direkt.

Fungerar det inte ännu så kan du prova att visa hunden runt fast kanske lite mindre tydligt än i början.Under hela träningen av detta moment är det viktigt att varva med att du istället för att kalla in hunden går tillbaka till hunden och berömmer i utgångspositionen. På så vis förebygger vi sannolikheten att hunden tjuvstartar vilket är ganska vanligt i tävlingssammanhang.