Konsultation, avelsstrategi

 

Vad gäller genetiska defekter/ sjukdomar som anses rasbundna så har såväl SKK som enskilda rasklubbar utformat bekämpningsprogram med regler och rekomendationer för hur man ska gå till väga för att reducera riskerna.

I många fall har man ändå en ganska konstant och allt för hög frekvens av drabbade individer inom populationen.)

Utöver de allmänna reglerna och rekomendationerna (såsom att endast använda fritestade djur i avel) kan man skapa  komplementerade bekämpningsprogram där en potentiell avelshunds status modifieras till att innehålla även information om hur stor sannoliheten är att den bär på ett oönskat anlag. Därefter kan man, då man kombinerar två hundar, sätta begränsningar för hur stor den gemensamma risken får lov att vara och därmed ytterligare reducera risken för att valparna ska få defekten i såväl genotyp som fenotyp.

Jag hjälper dig att se över din ras, ditt läge och tillsammans skapar vi ett skräddarsytt komplement till de allmänna bekämpningsprogram som finns idag.