Delmoment

När vi lär in ett helt moment gör vi det i regel genom att lära in flera olika delmoment som vi senare lägger ihop. Många delmoment har vi användning för i fler moment än ett.

Här nedan kommer exempel på sådana:

* Sättande-kvarsittande

* Växlingar mellan sättande och läggande

* Plastlock/ musmatta

 

Tillbaka till Lydnadsmomenten