Hem -> Om hund -> Hundens luktsinne

 

:::::En värld av lukter::::                            

 

 

Det går givetvis inte att helt leva sig in i om hur hundar uppfattar sin värld genom sina sinnen.

Men om vi ska komma i närheten av att beskriva och/eller förstå hur deras lukt-värld är så är det kanske mest riktigt att jämföra med hur våran värld av bilder (synintryck) ser ut. En hunds värld av lukter är förmodligen lika viktig och konkret som våra värld av bilder.

 

Förutom att hunden har ett betydligt bättre luktsinne än oss och med hjälp av det inte behöver lika koncentrerade lukter som oss för att kunna registrera dem så har också hunden betydligt lättare att urskilja den ena doften från den andra, hunden är m.a.o långt före oss vad gäller att dra gränser mellan den ena doften och den andra. Känsligheten är betydligt större än hos ex människan varför hunden upplever avgräningen och konturerna mellan olika ämnens doft betydligt klarare än vad vi gör. Deras förmåga/ upplevelse genom luktsinnet är så pass nyanserad att de bokstavligen talat har en doftbild eller flera doftbilder framför sig.

 

I en värld av alla dessa nyanser mellan dofter så är de flesta oviktiga för hunden. Så länge ett specifikt doftämne inte betyder något viktigt för hunden så lägger hon inte större energi på det.

Hunden lär sig på egen hand vilka dofter som har betydelse. Genom träning/ inlärning kan också vi styra hunden att lägga vikt i vissa dofter ex dofterna av kantarell, människa, en viss människa, ett visst djurslag, en viss typ av narkotika osv.

 

 

Hundens luktsinne

 

 

Hundens, och alla däggdjurs, luktsinne är uppdelat i tre delar:

 

Olfaktoriska systemet sitter längst bak i hundens näshåla och där finns receptorer för en mängd olika doftmolekyler

 

Trigiminalisystemet har receptorer som är spridda i hela näshålan. Dessa receptorer reagerar i huvudsak på starka eller stickande dofter som utlöser försvarsreaktioner att rycka undan, akta sig ,ämna platsen eller hålla andan

 

Vomeronasale finns precis mellan munhålan och näshålan och består i två blåsor på varsin sida av denna plats. Vomeronsale är främst inriktad på att ta emot feromoner, en slags doftsignaler. Det är vomeronasale som är inblandat när en hund väljer partner, förmodligen är det också där hunden avgör om en annan person är rädd, nervös osv.

 

Vid spår- och sökarbete kan alla dessa system vara inblandade. Det olfaktoriska systemet läser av individdoften, trigiminalisystemet kan få hunden att avbryta (om det ex skulle finnas bensin eller andra farliga gaser på en plats och vomeronasale avgör kön och hormonell status hos spårläggaren/ sökfiguranten.

 

Hunden har ca 200 milijoner receptorceller i det olfaktoriska systemet, medan människan har 6-12 milijoner. Hundar har fler cilier -där receptorerna sitter – på varje cell och kan därför fånga upp molekyler även då det är glest mellan dem. Därför känner hunden dofter i betydligt större utspädning.

 

Sniffningar

Eftersom det olfaktoriska systemet ligger längst bak i noshålan så utnyttjas det inte fullt ut bara genom att hunden andas. När hunden vill analysera dofter väljer hunden därför att sniffa, då ökar hastigheten av styrkan av luftströmmen och fler doftämnen når då det olfaktoriska receptorerna.

 

 

 

Adaption

 

Då vi kommer in i ett rum med starka lukter och stannar där ett tag så vänjer vi oss vid doften. Vi kan säja att systemet tycker att det redan har registrerat doften tillräckligt mycket och inte längre lägger lika mycket vikt att skicka så många fler signaler om ämnet till hjärnan. Rent fysiologiskt så handlar det om att receptorer för ett visst ämne har blivit mättade med motsvarade doftmolekyler.

Så fungerar det också för hunden, de vänjer sig vid dofter. Hunden har strategier för att behålla fokus på en viss/vissa dofter, i annat fall skulle det bli svårare och svårare att ex följa ett spår ju längre tid hunden gjort det.

Hunden gör därför till och från, mellan sniffandet, en kraftig utandning genom nosen för att rensa nosen från dofmolekyler. Ett annat sätt att skärpa förmågan att analysera doften är att hunden tillfälligt lyfter på huvudet eller medvetet går åt sidan för att lukta en snabbis på någonting annat.