<<Till huvudmeny för Lunaliahund


 

                                                 Storleksvarianterna

                 De tre storleksvarianterna är Maior (större), Medius (medium) och Minor (mindre)

                                                             Storlekarna i tabellen nedan avser mankhöjd

 

 Storleksvariant     Storlek tik       Idealstorlek tik    Storlek hane     Idealstorlek hane
    Major  50-60 cm    50-55 cm   52-62 cm    52-57 cm
   Medius  41-49 cm    41-49 cm    43-51 cm    43-51 cm
    Minor    30-40 cm    35-40 cm    32-42 cm    37-42 cm

 

 Det finns en viktig anledning till att den mindre varianten heter just Minor (som betyder "mindre") och inte minimus (som betyder "minst") samt att det större varianten heter Maior (som betyder "större") och inte Maximus (som betyder "störst").

 Rasen ska finnas i tre olika storlekar men den större varianten ska inte vara gigantisk och den mindre varianten ska inte vara pytteliten. Därav ligger idealstorleken för storleken Major i de nedre spannet och idealstorleken för storleken Minor i de övre spannet. 

 

I skrivandets stund (2019) tillhör de flesta individerna storleken Major, men det finns några få som ligger i de övre storleksspannet av Medius.

Den första kullen där alla blir Medius förväntas födas innan år 2023

Den första kullen där alla eller de flesta blir Minor förväntas födas innan år 2027

 

För info om hur de olika storlekarna tas fram och hur storlek nedärvs, klicka här >>