Huvudmeny för Lunaliahund -> Populationen ->

Stammen, de olika träden och hur släktskapet ser ut inom populationen Lunaliahundar

 

Först och främst ska jag berätta hur kullarna döps. Varje kull har ett namn och i Lunaliaregistret heter alla Lunaliahundar sitt kullnamn i “efternamn”. Jag tänker att det kan underlätta för ev framtida uppfödare.
Kullnamnet är ett “hybridnamn” mellan mammans och pappans namn.
Exempel: Kullen som Vilja och Midas fick heter Vidas-kullen.
 
Även varje träd/stam har ett namn. Trädet har fått sitt namn efter stam-modern.
Idag finns bara två träd i “Lunalias trädgård”: Vintras träd och Heddas träd.
Jag tänker att de en dag ska finnas 8 grund-träd (oavsett om jag lever den dagen eller inte), men även när det finns 8 träd att para emellan så ska man utavla/använda avelsmaterial utifrån i den graden det krävs för att hålla dessa 8 träd i tillräckligt bra form. Även om man tar in nya hundar regelbundet kommer man att lära känna dessa 8 träd, dess styrkor respektive svagheter och använda det som ett verktyg för att göra bra kombinationer. I.o.m att jag utvärderar hundar, kullar/kullmedelvärden ganska noga och också letar efter hur olika egenskaper nedärvs vill jag att ev framtida uppfödare ska kunna ha en bild och även en känsla av att om man vill ha lite mer av “X” sa ska man leta avelsmaterial i *det* trädet. Är man på gränsen att kompromissa genom att ta in en hund som, trots att hen är bra har riskfaktor “Y” sa ska man åtminstone kunna undvika att den riskfaktorn kommer upp i dubbel uppsättning genom att kanske undvika att kombinera just *den* hunden med just *det* trädet.
Dessutom har varje enskild hund en sådan “kod” som berättar vad det är lämpligt att kombinera hen med om hen ska bli förälder. En hund kan passa eller inte passa att ga i avel av olika anledningar, men om hen passar tillräckligt sa passar hen sannolik ihop mer med den ena hunden än den andra för att resultatet ska bli tillräckligt förutsägbart och tillräckligt nära mallen (standard)
**************************************************************************************
 

VINTRAS TRÄD

Vintras träd började med Vidak-kullen
 
2005 Vidak-kullen
Mor: Vintra Far: Kodak
Vintra och Kodak är de första synliga rötterna till det första trädet. Deras “kull” heter Vidak-kullen och vidak är därav namnet på det första trädet i Lunalias trädgard. Att jag skriver “kull” med citationstecken här beror på att det föddes en enda hund i den kullen:
*Vilja -Vidak (2005-2018)
 
2008 Vizor-kullen
Mor: Vilja Far: Izor
*Elsa -Vizor
*Tindra Vizor (Född Bodil-krokodil Vizor)
*Lotuz Vizor (Född Elliot Vizor)
 
 
2011 Vidas- kullen
Mor: Vilja Far: Midas
*Leka Vidak “Maya”
* Verah Vidak
* Fokus Vidak
 
2016 Verli-kullen
Mor: Verah Far: Chili
* Noelia Verli “Luna”
* Jenny Verli “Idun”
* Na´el Verli “Nelly”
* Akacia Verli “Selma”
*Nosen Verli
* Togge Verli
* Ossian Verli “Ozzy”
 
2017 Chera-kullen
Mor: Verah Far: Chili
* Agnes Chera
* Panda Chera
* Ossiana Chera “Jackie”
*Ingrid Chera “Flora”
*Nåri Chera
*Doris Chera
*Jum-Jum Chera
*Mio Chera
 
*************************************************************************************

HEDDAS TRÄD

Heddas träd börjar med Hedro-kullen.
2017 Hedro-kullen
Mor: Hedda Far: Perro
* Lilith Hedro
* Hades Hedro “Ozzie”
*Manfred Hedro
*Juni Hedro
*Alfons Hedro
* Hippie Hedro “Alice”
*Enid Hedro “Ruffa”
 
2018 Hedolas-kullen (2018-09-12)
Mor: Hedda Far: Legolas
* Valter Hedolas
*Panter Hedolas
* Harriet Hedolas “Leiha”
* Lotta Hedolas
*Nikolina Hedolas “Lumie
*September Hedolas
*Tore Hedolas
Vidar Hedolas
***************************************************************************************

 

MÖTEN MELLAN VINTRAS TRÄD OCH HEDDAS TRÄD

2019 Manferah-Kullen (4/5-2019)
Mor: Verah Vidas Far: Manfred Hedolas
 • Runa Manferah
 • Måna-fina Manferah “Mysan”
 • Jorun Manferah “Wilma”
 • Mattis Manferah
 • Turid Manferah
 
2019 Hedus (27/9-2019)
Mor:Hedda Far: Fokus Vidas
 • Lysa (Tik)
 • Hedra (Tik)
 • Greta (Tik)
 • Kotte (Hane)
 • Madicken (Tik)
 • Nils (Hane)
 • Kasper (Hane)
 • Ilse (Tik)
 
 
 
Vintra och Kodak är: Viljas föräldrar, Vizor och Vidaskullens morföräldrar samt Verli-kullens och Chera-kullens mormorsföräldrar
Vizorkullen och Vidaskullen är halvsyskon med varandra
Verah är Mor till Verli-kullen. Alltså är alla i Vizorkullen och Vidaskullen mostrar och morbröder till de i Verli-kullen och Chera-kullen (även om Vizorkullen är “halvmostrar och “halvfastrar”)
Verli-Kullen och Chera-kullen är släkt med alla Lunaliahundar som är födda innan Juni 2017. De är barnbarn, barn eller syskonbarn till de tidigare.
Hedda och Perro är: Hedrokullens föräldrar
Hedro-kullen och Hedolas-kullen är halvsyskon till varandra. De är obesläktade med alla övriga Lunaliahundar födda fram till och med 2017
Manferah-kullen är halvsyskon med Verli- och Cherakullen, syskonbarn Hedrokullen, halvsyskonbarn till Hedolaskullen, syskonbarn till Vidas-kullen, halvsyskonbarn till Vizorkullen, barnbarn till Vilja Vidak och barnbarnsbarn till Vintra Viola och Kodak.
Hedus-kullen är halvsyskon till Hedro- och Hedolas-kullen, kusiner till Manferah-kullen, syskonbarn till Vidas-kullen, halvsyskonbarn till Vizor-kullen, barnbarn till Vilja Vidak och barnbarnsbarn till Vintra Viola och Kodak
I skrivandes stund ( Sept 2019) har det fötts 50 st Lunaliahundar
Av dessa är 48 stycken vid livet.
 
Jag hoppas att jag tar mig samman och ritar en bild på det här träden någon dag och skriver dit hundarnas namn :)
Och jag hoppas att det kommer fler träd och att vissa grenar möter grenar från andra träd medan andra grenar växer fritt tills vidare.