Hundpsykologutbildning

 

Viljas Hundskola erbjuder en gedigen hundpsykologutbildning

Under 2 års tid träffas vi 16 helger och 2 sommarveckor

Träffarna sker i Stockholm, företrädesvis i Söderförort

 


 Nästa start är en kombinerad Hundpsykolog och Hundinstruktörsutbildning som startar i början av Februari 2022

 

 

InnehållHundens ursprung

Hundkunskap

Psykosocial utveckling

Drifter och behov

Sambanden mellan behov och förmåga

Vad som händer när behoven blir tillfredsställda

Vad som händer när behoven inte blir tillfredsställda

Stress ur ett mentalt/emotionellt och fysisk perspektiv och givetvis hur sambanden däremellan ser ut.

Samverkan mellan arv och miljö

Epigenetik

Typ och raskunskap

Förstärkning

Förstärkning 2.0

Att tillåta hundarna bli vuxna

Att sätta gränser för hur beroende hunden ska bli av våran bekräftelse och ”godkännande”

Aktivering och berikning

Relation

En sund och effektiv ansvarsfördelning i relationen/familjeflocken.

Pygmallioneffekten och andra effekterInlärningsmetoder

Analyser av val av metoder beroende på

hund,situation och aktuell fas under en inlärningsperiod.

Att under inlärningen av nya beteenden fokusera på

mål snarare än antimål

Förändring av problembeteenden och ”problembeteenden” i Teori och praktik

Hur kan vi förebygga olika problem alternativt jobba med problembeteenden som redan är befästa?

Allmän analys av läget

Hur mycket/litet och när spelar det roll om vi förstår varför hunden gör som hen gör?

Utfall mot andra hundar

Resursförsvar

Rädslor

Jaktbeteende

Överdrivet vaktande

Stress av alla slag , ex förväntansångests som är ganska vanligt hos dagens hundar.

Reparativt beteende

Att möta människan med hunden

Att göra en behandlingsplan

Att följa upp behandlingsplanen

Att skapa grupper

Att leda kurser med inriktning på relationen

Att leda grupper inriktade på specifika beteendenmm