Till huvudmeny för Lunaliahund >> 

 

Lunaliahunden är en aktiv och sällskaplig hund som tas fram oberoende av SKK

Den största delen av släktskapet finns till hundar i Grupp 1, dvs Vall- och herdehundar

En mindre del av släktskapet finns till hundar i Grupp 5, dvs Spetsar och urhundar

Den är sällskaplig, arbetsglad och älskar alla slags samarbeten med människor

 


 

 

 

 

 

Funktionsmedicinsk testning

Funktionsmedicinska tester görs där det behövs.

Av de hundar som hittills använts i avel har det varit nödvändigt att göra HD-röntgen och kräva att hunden ska vara UA.

Alla hundar som hittills är födda inom projektet HD-röntgas vilket betalas av uppfödaren.

Hos vissa potentiella avelshundar har det, pga släktskap till viss eller vissa raser, vart nödvändigt att ögonlysa och i de fallen gör man givetvis det och kräver att hunden ska vara UA.

 

De hundar som utifran som utvärderas som potentiella avelshundar samt alla hundar som föds inom projektet erläggs en typkod som bla berättar vad de kan tänkas bära pa för egenskaper (mentala, exteriöra och medicinska) utöver vad de själva visar upp.