<< Tillbaka till huvudmeny för Lunaliahund

 


 

Avel och Avelsstrategi

 

 


 

 

På vilka kriterier väljs avelsmaterialet ut?

 

Egenskaper som prioriteras högt bland potentiella föräldrar till Lunaliahundar:

* Lättlärdhet

* Följsamhet

* Signalkänslighet utan överdrift

* En naturlig vilja att samarbeta

* Oräddhet utan att kompromissa med urskiljningsförmåga

* Bra/tydligt hundspråk 

* Tillit till den egna förmågan

* God hälsa och praktisk fysik

* Tycker om de flesta människor inklusive (även främmande) barn