Jobba med hundar    instruktörsutbildning

Hem -> Kurser och utbildningar -> Hundinstruktörs-utbildning                                             Login, elev-rum ->

                                                                                                                                                           

 Drömmer du om att arbeta med hundar?

 Då är det kanske dags att döpa om den drömmen till en plan!

 

Viljas hundskola erbjuder en kombinerad Hundinstruktör och hundpsykologutbildning.

Det är en yrkesinriktad och mycket bred utbildning för dig som vill jobba professionellt med hundar.

 

Utbildningen är 2-årig och förlagd på 8-9 helger per år samt  en sommarvecka per år.

Det går, i regel, utmärkt att genomgå utbildningen parallellt med annan sysselsättning.

 

Utbildningen omfattar ca 280 ledarledda timmar och du behöver lägga i snitt 5 timmar per vecka på hemstudier och träning tillsammans med hund.

 

 

 


Utbildningens upplägg samt prov och examinering

Hundinstruktörsutbildning 

 Upplägg

Utbildningen varvas mellan teori, observartioner och praktik.

Vi träffas under 8 helger/ år samt en sommarvecka/ år.

Träffarna äger rum i Stockholm, oftast i söderförort.

En del av utbildningen görs på distans varför du behöver vara beredd och införstådd med att du kommer att få plugga en del på hemmaplan även om du givetvis har möjlighet att ställa frågor och få stöd via mail och telefon.

Utbildningen är upplagd i block där vi koncentrerar oss på 1-2 ämnen i taget även om vi naturligt kommer beröra andra ämnen än det som behandlas för stunden.

Vissa bitar lär vi av varandra. Det betyder att elever som började tidigare än dig undervisar dig i något men under huvudinstruktörens uppsikt. När du har kommit en bit in på utbildningen får du prova på att undervisia nyare elever.

På såvis blir blir inte din första "riktiga kurs" första gången du får lära ut.

En liten del av utbildningen består av observationer på kurser. Så småningom får du prova på att undervisa i en bit av en kurs.

 

 

Prov och examinering

Efter varje träff kommer du att få uppgifter, teoretiskt material som ska studeras in samt praktiska övningar med hund. Dessa kommer till största del vara anknytet till det vi gått igenom men kan också röra ämnen som läses in förberedande för kommande block.

Så gott som alla träffar kommer att innehålla en skrivning/ ett teoretiskt prov.

Varje prov innehåller en allmän del som är lika för varje elev och ibland en individuell del.

Den individuella delen berör frågor som du ev. hade svårt för vid föregående prov.

Eftersom du kommer får tillbaka dina tidigare  prov då dessa är rättade (med förklaringingar) så kommer du förstå vad just du behöver läsa på igen.

Med ovanstående system reduceras risken för att någon elev inte skulle få tillgång till den kunskapen som förväntas för examinering i de olika grenarna.

Examineringen sker stegvis. Dvs. du blir diplomerad i en gren i taget varefter vi behandlat det, samt visat prov på våra kunskaper och färdigheter.

Den praktiska biten invävs i varje del-examinering.

Du blir diplomerad hundinstruktör med specialisering i Personspår, Personsök, Vardagslydnad/relation, Tävlingslydnad, Bevakning och Agility