Hem -> Kurser/Utbildningar -> Hund finner hund -> Ekipage-utbildning

 

Kvaliteets-säkring

Det absolut bästa är om någon obereoende och kunnig part kan testa hundarnas förmågor, träffsäkerhet och uthållighet.

Inför utbildningen kommer det att göras en kravspecification i samarbete med SWDI som sedan anordnar de tester som hundarna måste klara av för att bli certifierade. Testningen sker i minst 2 steg.

Läs mer om SWDI på deras hemsida: www.swdi.se