Hem -> Kurser/Utbildningar -> Hund finner hund -> Ekipage-utbildning

 

Figuranthundarna

De första hundarna HFH-hundarna får träna på är specialtränade figuranthundar.

Dessa måste vara rapport-tränade + kunna dirigeras på långa distanser (försedda med walkie-talkie så de kan dirigeraras i olika riktningar).

 

Lite längre fram i utbildningen kan de också träna på i princip vilka hundar som helst.