Hem -> Kurser/Utbildningar -> Hund finner hund -> Ekipage-utbildning

 

Träningsplanen i grova drag

Stegringen i utbildningen av hunden ser i stora drag ut så här:

 

1. Hunden lär sig att spåra/söka och markera 2 olika figuranthundar (en i taget) som gått ut i terrängen på egen hand (utan en människa vid sin sida)

 

2. När ovanstående fungerar på ett tillfredställande vis så ska hunden lära sig att spåra/söka en specifik hund (ID-spår/sök). Träningen försvåras stegvis med störningar tills en helt annan hund ska kunna korsa spåret/sökområdet utan att hunden för den sakens skull börjar spåra/söka den andra hunden.

 

3. Hunden lär sig göra ovanstående i olika terränger ,väderlekar och mörker = svårare och svårare förhållanden.

 

 

5. Inte förrän hundarna är tydligt benägna att söka just hund och även specifik individ ska hunden vänjas vid att hela eller delar av spåret/vittringen delas med en människa (för att klara av ett skarpt läge då någon tagit med sig hunden)

 

6. Uthållighetsträning

 

7. Hunden lär sig att göra ovanstående på flera olika hundindivider utöver de två figuranthundarna

 

8. Hunden förses med en klövjeväska och får att lära sig att arbeta samtidigt som hen ibland får bära en del av nödvändig packning (vatten, förstahjälpen-utrustning mm).

 

9. Hunden får, till viss del, sakta vänjas vid människor som låter och beteer sig hotfullt/avvikande. Hen ska varken fäkta eller fly.

 

10. Hunden får vänja sig vid att föraren ibland kan vara en annan människa än vad hen är van vid

 

mm.